اولین رویداد جایزه نوآوری آزاده برترین های کارآفرینی در حوزه استارت آپ ها را بررسی میکند.

به نام زنان
به کام آزادگی 

ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، تحلیلی و فرهنگی پیوست - پوشش خبری کامل از نخستین رویداد جایزه نوآوری آزاده


دانلود ماهنامه :


اولین دوره رویداد جایزه نوآوری آزاده

تحقق یک آرزو
رویداد جایزه آزاده در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ در مرکز صندوق نوآوری و شکوفایی توسط انجمن زنان کارآفرین برگزار شد.
چرا رویداد جایزه آزاده را برگزار کردیم؟
آزاده داننده از اعضای فعال انجمن زنان کارآفرین، رئیس دوره ای هیئت مدیره و از زنان فعال حوزه آی تی با لقب “ بانوی اول آی تی” بود.
ایشان در تمامی دوران حضورش در انجمن به عنوان عضوی دقیق و موثر ، پیگیر نقش زنان در حوزه کسب و کارهای فن آورانه بود و اولین بار در سال های ابتدای دهه ی ۹۰ همزمان با روزجهانی دختر در دانشگاه شریعتی در سخنرانی خود به این موضوع اشاره و باب گفت و گو را در این مورد باز کرد و توجه دانشگاهیان به ویژه دانشجویان دختر را بدین موضوع جلب نمود.


اطلاعات بیشتر

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

به یاد او که بس آزاده بود و به غایت داننده


به منظور نکوداشت یاد و خاطره بانوی فقید “مهندس آزاده داننده”، رییس ادوار انجمن ملی زنان کارآفرین و سازمان نظام صنفی استان تهران، ما در انجمن زنان کارآفرین برآن شدیم تا با همراهی یاران هم دل، یادمان » جایزه نوآوری آزاده « را در حوزه های مورد علاقه و فعالیت های ارزشمند ایشان طراحی، و به شکل یک رویداد سالیانه برگزار کنیم. نام و یاد آزاده داننده با کوشش برای رشد و پیشرفت دختران ایران زمین و همگامی آنها با توسعه ی فناورانه دنیا گره خورده است. لذا در امتداد تلاش های این بانوی فرهیخته، ارتقای جایگاه دختران و بانوان سرزمینمان در عرصه فناوری های نوین را سرلوحه ی کار قرار دادیم و نخستین برنامه ی این رویداد ملی را به فرآیند شناسایی، جذب، آموزش، منتورینگ و حمایت از توسعه ی کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات اختصاص دادیم که بنیان گذار یا مدیر آن از دختران و بانوان خلاق هستند و پس از طی این مراحل، برگزیدگان آنها، در روز رویداد نتیجه ی دستاوردهای خود از این برنامه را، به سرمایه گذاران ارایه خواهند کرد تا ضمن تقدیر و اهدای جوایز نقدی و غیرنقدی ارزنده به تیم های برتر در دو گروه استارتاپ ها و شرکت های نوآور، فرصت مذاکره برای اخذ سرمایه نیز برای ایشان فراهم آید. هدف اصلی ما، ترویج کارآفرینی در میان دختران و زنان سرزمین مان، معرفی هرچه بیشتر دختران استارتاپی فناور بهاکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی، خلق فرصت دسترسی و توسعه برای ایشان، و نشان دادن نقش موثر منتورهای باتجربه برای حرکت در مسیر درست است و امیدواریم این رویداد بستری باشد برای شناسایی و کمک به شکوفایی استارتاپ های شایسته حوزه فناوری، فرصتی باشد برای شبکه سازی و تبادل اندوخته ها و اندیشه های بانوان فعال در این زمینه و سکویی برای دستیابی عادلانه به منابع سرمایه ای مورد نیاز برای توسعه ی کسب وکار.


بیشتراکوسیستم نوآوری، زیر یک سقف در جایـــزه نوآوری آزاده  

بانوان ایران زمین، ستارگانی ھستند که گاه چنان درخششی دارند که حتی در فضای مه آلود نیز ھدایتگر رھروان می شوند. اینان شایسته ارج گذاری ھستند. یکی از این بانوان به یادماندنی، ستاره فروزان عرصه فناوری اطلاعات، بانو "آزاده داننده" است، بانویی کارآفرین، الھام بخش، دانا به حرفه خود، استوار در راه آرمان خود و ھمراھانش. برای تداوم چراغی که ایشان افروختند و راھی که پیشاھنگی کردند، "جایزه آزاده" در سطح ملی و بصورت سالیانه بنا نھاده شد تا آرزوی او که خوداتکایی و استقلال بانوان در استارتاپ ھای فناوری اطلاعات بود به واقعیت تبدیل شود .

اطلاعات بیشترچرا صدها نفر از صاحبان ایده و کارآفرینان در رویداد جایزه نوآوری آزاده شرکت می‌کنند؟


تقویت خودکفایی استارت آپ ها


توسعه و ترویج کارآفرینی در بانوان


تبادل تجربیات موسسین استارت آپ ها


فرصت آفرینی برای معرفی استارت آپ های حوزه فناوری اطلاعات


شبکه سازی در شرکت های استارت آپی فعال در فناوری