اعضای کمیته راهبری :

کمیته علمی و منتورها :


محمدرضا سبحان

مدیرعامل باشگاه کارآفرینی تیوان

منتور توسعه کسب و کار

Linkdin 


ونوس جلالی

ھم بنیانگذار نمالاین 

منتور توسعه محصول

Linkdin 


آرش سروری

بنیانگذار تکنوگرام و ای اسپیکرز و ھم بنیانگذار "من برنامه نویسم"

منتور فنی و تولید محتوا

Linkdin 


آرزو وصله چی

مدیر راھبردی شرکت عصرامین کارآفرین  

منتور توسعه کسب و کار

Linkdin 


بھار فراھانی

مدیرعامل شرکت پیروزان  

منتور اینترنت اشیا

Linkdin 


فریبا یاراحمدی

مدیرعامل موسسه مطبوعاتی گسترش رسانه ھا و سامانه ھای دیدهبان 

کوچ توسعه فردی و سازمانی

Linkdin


الھام شورابی

بنیانگذار زینوبه و عکس پرینت 

منتور توسعه بازار و مارکتینگ

Linkdin 


احسان نوری

عضو تیم راھبری استارتاپ استودیو چینووا
کوچ کسب و کار و توسعه فردی

منتور حوزه سلامت 

Linkdin 


ایمان محمدعلی

بنیانگذار رویدان و مدیر روابط عمومی کیدزی

 منتور روابط عمومی و برندینگ

Linkdin 


حسین شورستانی

بنیانگذار فرانچایز وثوق 

منتور توسعه کسب و کار

Linkdin


محمدرضا بحرینیان

مشاور جھانی سازی کسب و کارھای شناسا 

منتور توسعه بین المللی کسب و کار

Linkdin 


آرش برهمند

روزنامه‌نگار در ماهنامه پیوست 

منتور حوزه کسب و کارهای فناورانه
نوید امیدیان

هم بنیانگذار نمالاین

منتور توسعه کسب و کار

Linkdin 


ریحانه وحیدیان

مدیر همکاری های اتراتژیک پادرو

منتور کسب و کار

Linkdin 


نفیسه آزاد

مدیر سرمایه گذاری آن

منتور کسب و کار

Linkdin 


پریسا جاوید

مدیر محصول مدرسه اینورس

منتور طراحی

Linkdin 


ابراهیم دراجی

مشاور حقوقی شرکت سرمایه گذاری اسمارت آپ 

منتور حقوقی

Linkdin 


مشکات اسدی

مدیر عامل گروه کسب و کارهای نوین آن و آکادمی آنسو

منتور 

Linkdin 

اعضای کمیته اجرایی:

داوران :


آنچه باید در خصوص معیارهای داوری بدانیم:

 نوآوری

شناخت یک مشکل واقعی

ارایه راهکار خلاقانه مطابق نیاز بازار

تبیین ارزشھای مناسب


مراحل سنجش طرح ها 

داوری در سه مرحله صورت می پذیرد:
دو مرحله اول داوری توسط منتورها که متشکل از از متخصصان مختلف اکوسیستم با تخصص های کسب وکار، فنی، گرافیست، توسعه بازار و حوزه های تخصصی متناسب با ایده ها هستند انجام می شود. ابتدا طرح های دریافت شده بررسی و  دو برابر ظرفیت مورد نظر، انتخاب می گردد. سپس برای آمادگی تیم های منتخب به منظور ارایه مناسب در رویداد اصلی،جلسات آموزشی برگزار و منتورینگ انجام خواهد شد تا تیم های شرکت کننده، pitch Dech. خود را اصلاح و با ارایه آزمایشی آنلاین در دومین نوبت داوری مورد سنجش قرار گیرند و طرح های نهایی برای حضور در مسابقه اصلی انتخاب شوند.
داوری مرحله ی نهایی توسط سرمایه گذاران انجام خواهد شد، بدین ترتیب که نمایندگان شرکت های سرمایه گذار در روز مراسم، ارزیابی نهایی را انجام و تیم های برتر را در سه سطح و دو گروه مجزا، برای دریافت جایزه انتخاب خواهند کرد.