جایزه «آزاده» برای ایده‌های فناورانه زنان برگزار شد | معرفی 9 تیم برتر زنان کارآفرین

شروع نوشتن اینجا...

در نخستین دوره «جایزه نوآوری آزاده» که در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد در دو بخش استارتاپی و شرکتی به ۹ تیم برتر جایزه اهدا شد.
برندگان نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده معرفی شدند